• Maturitní stužky a šerpy
  • Potisk triček
  • Hrníčky a placky
» www.sigi-sitom.cz » Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 I. Základní ustanovení

 1.       Správcem osobních údajů podle článku 6 Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miroslava Češíková IČ: 64819418, se sídlem V Máchova 227, 530 02 Pardubice (dále jen: „správce“).

2.       Správce osobních údajů

         adresa: Miroslava Češíková, Máchova 227, 530 02 Pardubice

         email: sigi-sitom@post.cz , info@sigi-sitom.cz, telefon: +420 739210128, +420 466633186

3.      Osobními údaji (dále jen “Osobní údaje“) se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.       Správce nemá jmenovaného pověřence pro správu osobních údajů.

 

II. Důvod zpracování osobních údajů

 1.       Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

2.       Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

III. Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů

          Zákonný důvod: plnění smlouvy

         Účel: Vyřízení objednávky nebo odpověď na poptávku

         Údaje: Osobní údaje klientů (kontaktní údaje)

         Zdroj údajů: Objednávka, e-mailová komunikace

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1.       Správce uchovává osobní údaje

         V případě poptávky osobní údaje obsažené v e-mailu spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky /pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy/ nejdéle 3 let od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

         V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.       Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.       Příjemci osobních údajů jsou osoby:

         Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

VI. Další ujednání

1.       Máte právo na přístup ke svým osobním údajům

2.       Jste oprávněni kdykoli aktualizovat, opravovat či měnit své osobní údaje, případně omezit zpracování     osobních údajů

3.       Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

4.       Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1.       Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.       Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.

3.       Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1.       Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.       Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

© SIGI - SITOM, Miroslava Češíková, 2009 - 2020. Všechna práva vyhrazena.
Návrh a realizace

Tato stránka využívá soubory cookie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací